Eiropas Satja Sai Izglītības Institūts (ESSE) jau vairāk nekā divdesmit gadus popularizē un iepazīstina ar Satja Sai Vispārcilvēcisko Vērtību Izglītības programmu (SSEHV). Tā balstās uz priekšstatu, ka “izglītība ir dzīvei, nevis tikai peļņai un iztikai”. Šis skatpunkts ir saistošs visām dzīves sfērām un ir piesaistījis dažādu profesiju cilvēkus no atšķirīgām nozarēm: izglītības, ekonomikas, menedžmenta, medicīnas u.c. sociālās jomas profesijām visā Eiropā un pasaulē.

Satja Sai Izglītība kultivē un popularizē Cilvēciskās Vērtības, kas ir kopīgas visu kultūru un ticību pārstāvjiem. Visplašākajā nozīmē tā ierosina nodoties transformācijas procesam visas dzīves garumā, pieliekot savas pūles, kas ietver ne tikai pelnīšanas prasmes, bet arī attīsta cilvēka raksturu kopumā. Turklāt tā ierosina nostiprināt attiecības starp indivīdu, ģimeni, sabiedrību un visu citu eksistenci.

Vispārīgi, Satja Sai Cilvēcisko Vērtību Izglītība ir izglītojoša un pašattīstoša programma pilnīgākai un nozīmīgākai dzīvei.

Iepazīstieties ar šo mājas lapu, lai iegūtu vairāk informācijas par Institūta izglītības programmas filozofiju.

Contact

ESSE Institute
(European Sathya Sai Education Institute)
Copenhagen, Denmark

e-mail: info@esseinstitute.org